Organizacja Pożytku Publicznego

Akademia Rodzica III

akademia rodzica

„Akademia Rodzica III” to zadanie finansowane w stu procentach ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Jest programem stanowiącym kontynuację zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2019, a potem w latach 2020 – 2022. Bogaci w doświadczenia z tamtych realizacji mogliśmy właściwie zdefiniować potrzeby grupy docelowej i przygotować zadanie, które realnie na te potrzeby odpowie. A grupa docelowa beneficjentów tego zadania to piastowscy RODZICE.

Celem realizacji programu jest:
1) wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2) ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z niemożności wypełniania ról rodzicielskich;
3) realizowanie programów z elementami diagnozy problemów, terapii i mediacji, dostosowanych do potrzeb konkretnych środowisk, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej;
4) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

„Akademia Rodzica III” to program o charakterze profilaktycznym, specjalistycznym oraz wsparciowym i edukacyjno – wychowawczym. Realizowany będzie go po raz kolejny w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”w Piastowie oraz jej Filii, również w Piastowie.

Program „Akademia Rodzica III” obejmie dwa obszary:
1. Pierwszy obszar to działania skupione wokół interwencji. Działania z nim związane obejmą rodziny w kryzysie, będą to spotkania z terapeutą, psychologiem, pedagogiem, terapia rodzinna oraz mediacje. Kluczowe będą tu elementy pracy SPECJALISTYCZNEJ.
2. Obszar drugi to działania, które skupią się wokół WSPARCIA, PROFILAKTYKI i DZIAŁAŃ EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH oraz wzmacniania samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ich cele to: prowadzenie kompleksowych, profilaktycznych działań wspierających funkcjonowanie rodzin, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców, wzmocnienie rodzin w ich funkcjonowaniu.
Działania podjęte w tym zakresie będą dość różnorodne. Zaproponujemy więc: regularne twórcze zajęcia arteterapii, fitness dla mam, majsterkowanie dla ojców, warsztaty fryzjerskie, kosmetyczne, kulinarne, cukiernicze . Obok tych „lekkich” zajęć pojawią się te „właściwe”: warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty dotyczące zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka, spotkania z pedagogiem, psychologiem. Tu także pojawią się wspólne, rodzinne wyjazdy weekendowe.

„Akademia Rodzica III” zwłaszcza w całej formie warsztatowej będzie otwarta dla każdego z chętnych rodziców z Piastowa. Już dziś możemy zaprosić Mamy na zajęcia fitness, do Świetlicy przy ul. 11-go Listopada 8, w każdy wtorek, o godzinie 18.00. Informacje o wszystkich innych aktywnościach będą pojawiały się na profilach społecznościowych i stronach www.swietlica.piastow.pl oraz www.mozesz.org.

Ważne, że zadanie realizowane będzie przez kolejne trzy lata, do grudnia 2025r, co daje gwarancję trwałości działań i ich efektów. Łącznie kwota dofinansowania na te trzy lata wyniesie 207 940,00zł.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *