Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania z naszej działalności publikujemy w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami na stronie: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl  – łatwo nas wyszukać wpisując w polu „nazwa organizacji” Stowarzyszenie „Możesz” lub numer KRS: 0000124097.