Departament Pożytku Publicznego opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Wśród nich znajduje się nasze Stowarzyszenie.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.