Organizacja Pożytku Publicznego

Zobacz, poradzę sobie II

 

„Zobacz, poradzę sobie II” to zadanie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Będzie to łącznie kwota 32 980,00zł, na działania prowadzone do połowy grudnia 2023r. Miejscem realizacji będzie również Świetlica „Dom Jana Pawła II” .

Zadanie „Zobacz – poradzę sobie II” chcemy zrealizować w ramach zadania konkursowego, które wymagało od oferenta prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami, które:
1) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
2) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem,
3) usprawniają i wspierają funkcjonowanie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zadanie skierowane zostanie do niepełnosprawnych mieszkańców Piastowa.

Pierwszą grupę beneficjentów stanowić będą członkowie grupy integracyjnej ze Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie oraz podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Sprawni Razem” z Piastowa. Grupa ta, to dorosłe osoby niepełnosprawne, na co dzień funkcjonujące już w przestrzeni Świetlicy i Stowarzyszenia. Dla tej grupy zaproponujemy: warsztaty o charakterze terapii zajęciowej „Zobacz poradzę sobie” (z elementami poznania najbliższej okolicy – czyli krótkimi wyjściami i wyjazdami), zajęcia rehabilitacyjne, ogólnousprawniające, arteterapeutyczne, spotkania indywidualne z psychologiem. Zajęcia będą stanowiły kontynuację działań z lat ubiegłych (realizacja zadania „Zobacz – poradzę sobie” i wcześniej „Zobacz – też tu jestem”), które okazały się niezwykle atrakcyjne dla beneficjentów oraz efektywne z punktu widzenia realizacji celów terapeutycznych. Nowym uzupełnieniem zajęć będzie cykl niedługich wyjazdów, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość poznania samodzielnie świata kultury i sztuki, rozrywki, sportu, administracji publicznej. 

Drugą grupę beneficjentów będą stanowiły osoby z autyzmem, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Będzie to grupa utworzona w rekrutacji otwartej dla realizacji zadania „Zobacz – poradzę sobie 2”. Będą to niepełnosprawni uczniowie z piastowskich szkół, oraz chętni młodzi niepełnosprawni mieszkańcy miasta. Dla tej grupy zaproponujmy: zajęcia rewalidacyjne – komunikacyjne, arteterapię, pracę w grupie terapeutycznej, która będzie miała na celu usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Nowym działaniem będzie grupowe wyjście stanowiące formę nagrody za włożoną pracę, ale też formę integracji i edukacji.

Opiekunów osób niepełnosprawnych chętnych do udziału w powyższych działaniach już zapraszamy do kontaktu mailowego: swietlica.piastow@wp.pl

loga projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *