Organizacja Pożytku Publicznego

300 000zł dofinansowania dla Stowarzyszenia MOŻESZ na działania realizowane w piastowskich Świetlicach!

„Trzy kroki – Świetliki” to projekt Stowarzyszenia Możesz, który właśnie teraz, w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt dotyczył konkursu w obszarze: „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży” . W Piastowie realizowany będzie w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” i jej Filii przez najbliższe trzy lata. Łączna suma dofinansowania wynosi 300 000 zł.

W ramach projektu zrealizowany zostanie program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Świetlic, jego głównymi założeniami będzie socjoterapia i profilaktyka, celem: udzielanie pomocy dzieciom wymagającym wsparcia, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju oraz wspieranie rodzin w wypełniani funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Celem realizacji powyższych celów prowadzona będzie regularna socjoterapia, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne, stałe wsparcie terapeuty uzależnień, codzienne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w placówkach, a praca zespołu realizującego zadanie będzie superwizowana. Zaproponujemy również zajęcia terapii pedagogicznej wyrównującej szanse edukacyjne, regularną arteterapię, odbędzie się integracyjna akcja „Świetliki”. Każdego roku wychowankowie Świetlic wyjadą na cykl wycieczek jednodniowych, wezmą udział w warsztatach i spotkaniach tematycznych. A raz w roku czeka ich atrakcja wyjątkowa – integracyjna wycieczka trzydniowa. Dodatkowo rodzice otrzymają możliwość wzięcia udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez psychologa – terapeutę oraz terapeutę uzależnień. Włączymy też rodziców we wspólne wyjazdy i wydarzenia.

„Trzy kroki – Świetliki” to zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *