Organizacja Pożytku Publicznego

Trzy lata dotacji dla Stowarzyszenia Możesz

W czerwcu Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty w obu konkursach złożyło Stowarzyszenie „Możesz”. W obu przypadkach złożone oferty objęte zostały dofinansowaniem (w jednym przypadku oferta Stowarzyszenia osiągnęła najwyższą punktację spośród wszystkich złożonych w Województwie!).

Pierwsze zadanie – „Świetliki – raz, dwa , trzy!” to cykl działań w ramach Wspierania świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży . Zadanie to realizowane będzie w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie, na rzecz jej podopiecznych przy kluczowym udziale kadry świetlicy.

Drugie zadanie – „Akademia Rodzica II” dotyczy działań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Beneficjentami zadania będą przede wszystkim rodziny podopiecznych Świetlicy, część zajęć będzie miało jednak charakter otwarty.

Po raz pierwszy oba zadania finansowane będą przez trzy lata. Oznacza to, że do grudnia 2022 roku w Świetlicy prowadzona będzie regularna praca specjalistyczna wzbogacona szeregiem niezwykłych wydarzeń. „Świetliki – raz, dwa, trzy!” w ciągu trzech lat otrzyma dofinansowanie w wysokości 220 520 zł (ponad 70 000 zł rocznie). „Akademia Rodzica II” wsparta zostanie kwotą blisko 50 000 zł rocznie, co łącznie da kwotę 149 000zł.

Na jakie działania przeznaczone zostaną te środki?

Świetliki 1 2 3

„Świetliki – raz, dwa, trzy!” to przede wszystkim wszechstronny program terapeutyczny.
To projekt mający na celu:

  • RAZ: udzielanie wsparcia dzieciom dla ich prawidłowego rozwoju oraz korygowania zaburzonych zachowań
  • DWA: stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
  • TRZY: wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz stworzenie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych.

W ramach powyższych trzech punktów planujemy:

  • RAZ: tu prowadzona będzie regularna socjoterapia, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne, codzienne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, superwizja zespołu wychowawczego
  • DWA: w ramach tego punktu prowadzona będzie terapia pedagogiczna wyrównująca szanse edukacyjne, regularna arteterapia, akcja „Świetliki”, cykl wycieczek jednodniowych i warsztaty tematyczne (wycieczki jednodniowe i warsztaty będą kompatybilne tematycznie na przestrzeni roku – proponujemy hasło przewodnie dla roku 2020: NATURA, dla roku 2021: SPORT i dla roku 2022 KULTURA) oraz raz w roku integracyjna wycieczka trzydniowa.
  • TRZY: w tamach tego punktu rodzice otrzymają możliwość wzięcia udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez psychologa – terapeutę (będzie to: warsztat pracy ze złością, warsztat – jak budować relacje miedzy rodzeństwem, trening asertywności, warsztat – jak budować poczucie własnej wartości u dziecka), włączymy też rodziców we wspólne wyjazdy i wydarzenia.

„Akademia Rodzica II” będzie z kolei kontynuacją działań podjętych w roku 2019. Będą tu elementy pracy specjalistycznej, ale też wsparciowej, pojawi się profilaktyka i działania edukacyjno – wychowawcze.

Wszystko po to, by wzmocnić rodziny w ich funkcjonowaniu i podnieść umiejętności wychowawcze rodziców, sprawić, by to co już funkcjonuje w naszych rodzinach dobrze, funkcjonowało jeszcze lepiej, a to, co jeszcze nie funkcjonuje wreszcie zaczęło. To projekt dający rodzicom siłę, ale też trochę czasu dla siebie, dla własnej przyjemności i relaksu. Zaproponujemy więc: regularne twórcze zajęcia arteterapii, fitness dla mam, majsterkowanie dla ojców, warsztaty fryzjerskie, kosmetyczne, kulinarne, cukiernicze. I zajęcia specjalistyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania z pedagogiem, psychologiem. Tu także pojawią się wspólne wyjazdy weekendowe. Nowością będzie utworzenie grupy wsparcia dla mam. Większość działań będzie miało formę otwartą. Już wkrótce pojawią się zaproszenia do udziału w pierwszych działaniach.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *