Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania z naszej działalności publikujemy w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami na stronie: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl – łatwo nas wyszukać wpisując w polu „nazwa organizacji” Stowarzyszenie „Możesz”.