Bardzo dziękujemy członkom za udział w zebraniu. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia udzieliło absolutorium zarządowi w składzie Artur Moczarski – prezes, Monika Krupińska i Artur Steinhagen i przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w roku 2022. Na dwuletnią kadencję do Zarządu wybrano Joannę Szczukę. Zastąpi ona Monikę Krupińską, której serdecznie dziękujemy za pracę w Zarządzie. Cieszymy się, że będzie dalej prowadzić biuro Stowarzyszenie Możesz. Nie zmienia się skład komisji Rewizyjnej, nadal pracuje ona w składzie: Mariusz Walczak, Małgorzata Szewczyk i Robert Frączek.