Organizacja Pożytku Publicznego

Piastowska Zawierucha Uczniowska – Artystyczna Kamienica

Za nami „Piastowska Zawierucha Uczniowska – Artystyczna Kamienica” sponsorowana przez Fundację PZU.

Projekt został skierowany głównie do młodych mieszkańców Piastowa. Od 18 lat integrujemy lokalną społeczność organizując wydarzenia, w których mogą brać udział wielopokoleniowe rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na biedę. Celem projektu było doświadczenie tzw. kultury wysokiej, przez dzieci i młodzież również wykluczonych społecznie, jak również uwarunkowanie pozytywnych społecznie wzorców spędzania wolnego czasu.

Udało się nam zrealizować wspaniałe wyjazdy do Zachęty, Zamku Ujazdowskiego, Teatru Narodowego, Teatru Roma, Filharmonii Narodowej, Teatru Palladium. W ramach projektu zostały zrealizowane również warsztaty rzeźbiarskie, uczestnicy projektu wykonali pamiątkowe koszulki.

Czas spędzony na wyjazdach kulturalnych, na warsztatach, na rozmowach o sztuce współczesnej był czasem niezwykle inspirującym do dalszych działań z młodzieżą, która chętnie angażuje się w projekty odbiegające od standardowych propozycji.

Dziękujemy Fundacji PZU, która pomogła nam zorganizować Piastowską Zawieruchę Uczniowską – Artystyczną Kamienice i ufundowała wszystkie wyjazdy i warsztaty. Stowarzyszenie uzyskało 15 000 zł na działalność kulturalną, do której zostały zaproszone dzieci i młodzież z piastowskich szkół i placówek opiekuńczych. Realizacja zadania rozpoczęła się 9 listopada 2020 roku, a zakończyła się 25 września 2021 roku.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *