Organizacja Pożytku Publicznego
Tropiciele Letniej Przygody

„Tropiciele Letniej Przygody” 2021 – półkolonie dla dzieci i młodzieży

Drodzy Rodzice,
Zapraszamy już po raz dziesiąty na nasze półkolonie i rozpoczynamy zapisy na lato 2021.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci były bezpieczne, a wakacje spędzone na półkoloniach były czasem twórczym i pełnym zabawy. W planach m.in.: warsztaty: sportowe, rzeźbiarskie, artystyczne, naukowe, łucznicze, dziennikarskie, aktorskie, kucharskie, zumba, gry logiczne, etc.
Wiemy, że tegoroczne wakacje będą inne niż w latach ubiegłych ze względu na panujące warunki. Na bieżąco sprawdzamy przepisy i wytyczne. Według obecnie obowiązujących zarówno obozy i kolonie mogą się odbyć z zachowaniem określonych zasad.
Zapraszamy dzieci w wieku 5-11 lat od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00

Turnusy:

• 2 – 6 sierpnia
• 9 – 13 sierpnia
• 16 – 20 sierpnia
• 23 – 27 sierpnia

Cena turnusów:

• 1 tydzień – 450 zł
• 4 tygodnie – 1600 zł
• 1dnień – 150 zł (należy zgłosić dziecko z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w celu zamówienia posiłków)

Cena obejmuje:

• opiekę profesjonalnej kadry
• pełne wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek
• ubezpieczenie,
• materiały do zajęć i uczestnictwo we wszystkich warsztatach.

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Brandta 22, 05-820 Piastów

Karta kwalifikacyjna:

Karta kwalifikacyjna do pobrania – format DOC

Karta kwalifikacyjna do pobrania – format PDF

Zasady rezerwacji miejsc:
Po potwierdzeniu i zakwalifikowaniu dziecka przez kierownika na podstawie przesłanej karty kwalifikacyjnej na półkolonie w ciągu 1 dnia roboczego należy przesłać potwierdzenie wpłaty 100 zł zadatku. Zadatek będzie zwrócony w wysokości, w jakiej został wpłacony, w
przypadku, gdy półkolonie się nie odbędą.

Wypełnione karty należy:

przesłać mailem na adres:
tropiciele@mozesz.orgtworczo@tworczo.pl

Oryginał karty należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia półkolonii.

Szczegółowe informacje i rezerwacje miejsc:

tel. 509 661 436,
tropiciele@mozesz.org

Galeria zdjęć z poprzednich edycji półkolonii:

www.FB.com/TropicieleLetniejPrzygody

Organizator:

Stowarzyszenie „Możesz”
na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży
Organizacja Pożytku Publicznego
05-820 Piastów
ul. Warszawska 24
KRS: 0000124097
NIP: 534-23-53-980
REGON: 015234083
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Piastowa.
konto: PKO BP S.A. IIIo/W-wa
93 1020 1097 0000 7102 0133 5801

Zasady półkolonii

Oto zasady ustalone na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, które będą obowiązywać podczas półkolonii. W przypadku zmiany wytycznych te zasady mogą ulec zmianie.
1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
2. Dziecko odprowadza lub odbiera jedna osoba.
3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do innych osób, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.
4. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.
5. Dzieci nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zmierzenie temperatury dziecku codziennie rano podczas przyprowadzania dziecka na półkolonie, jak również na pomiar temperatury w ciągu dnia.
7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do obioru dziecka w przypadku niepokojących objawów choroby (np. podwyższona temperatura) w ciągu 2 godzin od telefonu od wychowawcy lub kierownika półkolonii.
8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować informatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku występowania chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
9. Należy zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkoloniach.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *