Organizacja Pożytku Publicznego

Nasz nowy projekt – Zobacz – też tu jestem!

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie “Możesz” w ramach tego konkursu złożyło ofertę na zadanie “Zobacz – też tu jestem!” i otrzymało dotację w wysokości 21300 zł na jego realizację. Wszystkie działania związane z projektem odbędą się w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej “Dom Jana Pawła II” i zostaną zorganizowane przez jej pracowników. To już trzecie zadanie, które za pośrednictwem Stowarzyszenia ma miejsce w Świetlicy. Obok działań na rzecz osób niepełnosprawnych to także „Przyszłość Świetlika”  – zadanie skierowane do dzieci i młodzieży oraz wzmacniająca kompetencje rodzicielskie „Akademia Rodzica” . Łączna kwota pozyskanych na te cele środków to ponad 100 000 zł.           

2 września ruszyła realizacja zadania „Zobacz – też tu jestem”. Skierowane jest ono do osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Wiele z jego elementów to odpowiedź na indywidualne potrzeby podopiecznych świetlicy (między innymi surdopedagog, tyflopedagog, wsparcie psychologiczno – terapeutyczne, rehabilitacja). Pozostałe są jednak skierowane do szerszej grupy, z możliwością rekrutacji otwartej. To dwa działania. Pierwsze, mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz stymulowanie kreatywnego, twórczego myślenia m.in. dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Drugie, to warsztaty o charakterze terapii zajęciowej. Ich celem będzie wzmocnienie, rozwinięcie umiejętności, zachowań ułatwiających możliwie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym, społecznym osób z niepełnosprawnościami. To cykl cotygodniowych spotkań, podczas których odbywać się będą treningi: kulinarny, higieniczny, orientacji w obszarze zamieszkania.

Chętnych do udziału w działaniach dla osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt drogą mailową: swietlica@piastow.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *