Organizacja Pożytku Publicznego

Kolejna dotacja dla Stowarzyszenia „Możesz” na działania realizowane w Świetlicy

Właśnie ukazały się wyniki konkursu Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii …”. Stowarzyszenie „MOŻESZ” w jego ramach otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 400,00 zł na projekt „Przyszłość Świetlika”.

Zadanie skierowane zostanie do podopiecznych Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej w Piastowie i zrealizowane w głównej mierze przez jej wychowawców. Program „PRZYSZŁOŚĆ ŚWIETLIKA” to projekt mający na celu motywację świetlików do pracy nad kształtowaniem własnej przyszłości. Projektowe działania chcemy skierować do wszystkich świetlicowych grup. Zaczniemy od tych najmłodszych. Zabawy, wyjazdy, spotkania z niezwykłymi ludźmi – będą miały za zadanie zmobilizowanie do wywiązywania się z obowiązków szkolnych, zainteresowania tematem własnej przyszłości, ogólne nakreślenie planów na najbliższe lata. Starsze grupy dodatkowo spotkają się z doradcą zawodowym i specjalistą przedsiębiorczości. Grupie integracyjnej zaproponujemy warsztaty terapii zajęciowej. Pokażemy ciekawe zawody, możliwości kształtowania przyszłości w zgodzie ze swoimi zasobami, pasjami, talentami, potrzebami. Kluczowa będzie tu MOTYWACJA! Ważny w realizacji celu będzie udział wolontariuszy, zaangażowanie rodziców, a przede wszystkim socjoterapia oraz indywidualna praca z psychologiem terapeutą. Realizacja zadania będzie regularnie superwizowana.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *