Organizacja Pożytku Publicznego

Dotacja na zadanie „UŚMIECH ŚWIETLIKA”

Stowarzyszenie MOŻESZ po raz kolejny, w wyniku procedury konkursowej pozyskało środki Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych.

logo mazowsza

Wysoka ocena merytoryczna naszego projektu pozwoliła na otrzymanie dotacji w wysokości 35 000 zł. Program Stowarzyszenia „Możesz” nosi nazwę „Uśmiech Świetlika” i skierowany zostanie do podopiecznych Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie

„Uśmiech Świetlika” to zadanie, którego działania będą koncentrowały się wokół założeń psychologii pozytywnej. W ten sposób chcemy pomóc poradzić sobie dzieciom z niełatwym nieraz bagażem doświadczeń. Wszystko dzięki sile płynącej z optymizmu, uśmiechu, radości, humoru, kreatywności, inteligencji emocjonalnej, wiary we własne siły i możliwości. Zrobimy co w naszej mocy, by na każdej twarzy pojawił się mądry uśmiech radości.                Stąd propozycja zajęć, które będą trwały od lipca, do listopada:

–         cykl grupowej terapii śmiechem, prowadzonej przez specjalistę, który odda podopiecznym świetlicy całe pokłady dobroczynności ich własnego śmiechu

–         spotkania z klaunem, bawiące do łez, ale też niosące ogromną dawkę optymizmu

–         dogoterapia

–         udział w ogólnopolskich konkursach (plastyka, fotografia, literatura – sztuka z pozytywnym przekazem, odkryta podczas warsztatów ze specjalistami w Świetlicy, a potem pokazana na konkursie w Białymstoku)

–         cykl wyjazdów w miejsca, które cieszą, odprężają i dają ładunek pozytywnej energii: wakacyjne wyjazdy do: warszawskiego ZOO i Farmy Iluzji w Trojanowie, a jesienią trzydniowy wyjazd nad morze.

„Uśmiech Świetlika” to także zadanie kładące ogromny nacisk na socjoterapię i wsparcie psychologiczno – terapeutyczne (w tym roku oparte na założeniach psychologii pozytywnej, superwizowane przez doświadczonego psychologa).

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *