Organizacja Pożytku Publicznego

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Kontrola finansowa i merytoryczna działalności Stowarzyszenia Możesz – taki był cel Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Możesz, które odbyło się we wtorek, 26.04. Uczestnicy spotkania wysłuchali sprawozdań z działalności w roku 2015, które przedstawił kolejno Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz członkowie, którzy koordynują realizację projektów. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2015, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Pod koniec przedstawiony został plan i budżet działań na 2016 rok. Planujemy kontynuację wszystkich projektów, jakie realizowane były do tej pory. W związku z tym, że bieżący rok jest 10 rokiem aktywnej działalności Stowarzyszenia od reaktywacji, myślimy także o wydarzeniach wyjątkowych. Szczegółowe plany będziemy przedstawiać na stronie internetowej oraz na Facebooku, zatem obserwujcie nas na bieżąco!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *