Organizacja Pożytku Publicznego

Dofinansowanie dla Świetlicy!

Stowarzyszenie „Możesz” wygrało właśnie otwarty konkurs ofert Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii. Oznacza to, że otrzyma dotację w wysokości 25 tysięcy złotych na zadanie  MIEJSCE ŚWIETLIKA, które realizowane będzie w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie.

Wiodącymi elementami w  pracy z adresatami będą działania aktywizujące społecznie. Chcemy, by Świetliki podjęły pracę na rzecz społeczności lokalnej, poczuły, ze mają realny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa,  na wygląd otaczającej przestrzeni. Będziemy dążyć do tego, by podopieczni placówki poczuli swoją wartość, sens zmiany i działania. Jeśli do takich rezultatów doprowadzimy teraz, to w przyszłości będziemy mięli świadomych i samodzielnych dorosłych obywateli. Mało tego, chcemy, by wyraźnie czuli, że miejsce, w którym żyją to ich miejsce – MIEJSCE ŚWIETLIKA, że o to miejsce Świetlik sam umie zawalczyć i w „lepszej formie” przekazać go społeczeństwu lokalnemu. I inne rozumienie miejsca Świetlika – niech wszędzie czuje się u siebie – aktywny, ambitny z poczuciem własnej wartości.

Jakie działania aktywizujące podejmiemy?

  • Po pierwsze – działania artystyczne w przestrzeni miasta. Będą one miały walor arteterapii, ale też będą pracą na rzecz środowiska lokalnego. W tym zakresie pracować będziemy metodą projektu. Pomogą nam doświadczeni artyści plastycy, a do współpracy zaprosimy różne grupy społeczne miasta. Wynik: Piastów zyska profesjonalne murale. „Ubierzemy” też nasze parki w niezwykłe instalacje z tkaniny. Artystyczne przygody już wkrótce!!!
  • Po drugie – 10 edycja akcji „Świetliki”, czyli jubileuszowe spotkanie z pokrewnymi placówkami z dalszego i bliższego sąsiedztwa. Gospodarzami spotkania będą podopieczni „Domu Jana Pawła II”  z Piastowa, To bardzo ważna nauka aktywizacji, też tej ponadlokalnej.
  • Kolejne działanie – udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy – w tym działaniu to my wychodzimy ze swoją prezentacją. Nasze Świetliki mają poczuć się dobrze w każdym miejscu, mają znaleźć swoje miejsce w życiu. Udział w Festiwalu poprzedzony będzie szeregiem działań skupionych wokół pracy nad sobą, autoprezentacją, podwyższaniem samooceny, wiary w swoje możliwości, umiejętnościami interpersonalnymi (całość podparta pracą psychologa – terapeuty). Konsekwencją wyjazdu będą również warsztaty pozwalające odkryć swoje talenty (taniec, teatr, plastyka) i wyjazdy towarzyszące (do kina czy teatru).
  • Uzupełnieniem powyższych działań będą zajęcia socjoterapeutyczne oraz wsparcie terapeutyczno – psychologiczne uczestników zadania.

Na koniec nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak tylko: DO DZIEŁA!

swietlica projekt

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *