Departament Pożytku Publicznego opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Wśród nich znajduje się nasze Stowarzyszenie.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie www.ngo.pl