Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć małą lokalną organizację pożytku publicznego, działającą w Piastowie prezentujemy sprawdzony sposób na szybkie wypełnienie deklaracji PIT! Dzięki tej akcji Twój 1% trafi do podopiecznych Stowarzyszenia MOŻESZ na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży. Wystarczy kliknąć na link poniżej i wypełnić formularze, kierując się instrukcjami. To bardzo proste!

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% podopiecznym Stowarzyszenia MOŻESZ z Piastowa

 Dzięki tym środkom wspieram i finansujemy:

 • Leczenie i terapie dzieci z chorobami przewlekłymi, np. z autyzmem, po przeszczepie i operacjach.
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • Turnusy wypoczynkowo – rehabilitacyjne nad morzem dla dzieci niepełnosprawnych
 • Udział dzieci w „zielonych szkołach”, wyprawki szkolne i zakupy świąteczne do rodzin w potrzebie.
 • „Ciastko z bajką” – spotkania dla dzieci, podczas których gwiazdy czytają bajki, prowadzą konkursy i zabawy dla najmłodszych.
 • „Możesz więcej” – wsparcie dla zdolnych dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej – poprzez ułatwienie dostępu do zajęć pozaszkolnych.
 • Festyny rodzinne, m.in. we współpracy z parafiami
 • Liga mieszkańców – piłka nożna
 • Świetliki”, czyli warsztaty dla wychowanków i pedagogów z placówek socjoterapeutycznych.
 • Warsztaty dla rodziców i uczniów (zapobieganie przemocy i promocja wartości)
 • Koncerty i spotkania z artystami…

dobrodziej